Henry Heerup, Kriegsmutter, 1943, Öl auf Sperrholz, Statens Museum for Kunst, Kopenhagen © VG-Bildkunst, Bonn 2022 / SMK, National Gallery of Denmark, SMK Photo / Jakob Skou-Hansen

Henry Heerup, Kriegsmutter, 1943, Öl auf Sperrholz, Statens Museum for Kunst, Kopenhagen © VG-Bildkunst, Bonn 2022 / SMK, National Gallery of Denmark, SMK Photo / Jakob Skou-Hansen