12_smith_cadaver_table_0.jpg

 © Kiki Smith Foto: Kunsthalle Mannheim/ Cem Yücetas
Kiki Smith: Untitled (Cadaver Table I and II), 1996
© Kiki Smith Foto: Kunsthalle Mannheim/ Cem Yücetas
© Kiki Smith Foto: Kunsthalle Mannheim/ Cem Yücetas